Interna kopplingar - Serie B

Med Interna Kopplingar avses kopplingar där kopplingen ligger inuti det anslutande röret.

Röret ligger alltså utanpå kopplingen och ligger jäms med kopplingen.