Navigering

Externa kopplingar - Serie A

Med Externa Kopplingar menas kopplingar där  kopplingen ligger utanpå det anslutande röret.

Röret sticks alltså in i kopplingen.

Rensa