Rörliga kopplingar

Ger möjlighet att rotera och flytta kopplingen utefter röret.