TPA - Hjul för lättare vagnar

Dessa hjul används för lättare vagnar som transporteras för hand.