Säkerhetslås undermonterat

För att lösa problemet med överbelastning av bärbalkar avsedda för två eller tre pallplatser finns detta låssystem. Det gör att när en enhet är utdragen är de andra låsta. De här placeras under enheterna. Detta är lämpligt om du har dåligt med utrymme baktill, t.ex vid dubbelmontage av pallställ eller om du lastar bakifrån.

Det finns låssystem för 2, 3 eller 4 intilliggande utdragsenheter.