Säkerhetslås bakmonterat

För att lösa problemet med överbelastning av bärbalkar avsedda för två eller tre pallplatser finns detta låssystem. Det gör att när en enhet är utdragen är de andra låsta. Låssystemet monteras på baksidan.av utdragsenheten.

Det finns låssystem för 2, 3 eller 4 intilliggande utdragsenheter.