Balkmonterade

För att få en säker, snabb och enkel tillgång till dina komponenter är möjligheten att dra ut pallen ur pallstället en förutsättning. Med dessa balkmonterade utdragsenheter kan man dessutom sätta balknivåerna närmare varandra i höjd och därmed får plats med flera nivåer i pallstället. 

Det finns enheter med lastkapaciteter från 200 kg upp till 1500 kg. De kan dras ut 70% eller 100% av sitt djup.

De kan hanteras från kortsidan eller långsidan och för att separera personal som plockar från trucktrafik finns många av enheterna i en version som kan lastas från baksidan. 

Enheterna kan användas till alla typer av pallar - trä, stål eller plast. Några modeller är förberedda för att använda pallkragar som läggs direkt på enheten för en ekonomisk och effektiv fackindelning för förvaring av mindre komponenter.

Enheterna monteras på bärbalkarna i ett pallställ. Den undre ramen på enheten skruvas fast i den bakre bärbalken i materialstället och den övre ramen löper på underdelen med hjälp av kullager. Den kraftiga konstruktionen ger minimal nedböjning i utdraget läge. Enheterna låses automatiskt i inskjutet läge.