Utdragsenheter

Med en utdragsenhet drar man enkelt ut pallen ur ett pallställ för smidig plockning av detaljer, även från bakre delen av pallen, samtidigt som den som plockar har en ergonomisk arbetsställning. Det finns enheter för att montera på en balk i pallstället eller på golvet  i pallstället.

Utdragsenheterna finns i olika lastkapaciteter från 200kg upp till 1500kg.

Normalt hanteras pall på enheterna, men med ett plåtplan blir det möjligt att lagra plastlådor, kartonger eller lösa detaljer direkt på enheten. Utdragsenheten kan enkelt lastas med en hel pall med truck eller pallstaplare.

En annan fördel är att man, eftersom operatören inte behöver sträcka sig in i stället, kan sätta balknivåerna närmare varandra i höjd och därmed får plats med flera nivåer i pallstället. 

De flesta enheterna finns i en version för lastning från baksidan, så man kan skilja plockpersonalen från trucktrafiken

Smartstoring Utdragsenheter

 

Varukorg